Hồ sơ công ty

vị trí của bạn:Trang web chính thức bóng đá Trò chơi bóng đá 2023 > Hồ sơ công ty > Khối cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại 2 đơn vị


Khối cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại 2 đơn vị

ngày phát hành:2023-09-16 13:17    Số lần nhấp:79

Năm 2023, đối với khối cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh lựa chọn Cơ quan Bưu điện tỉnh, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-BCĐ ngày 31/3/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2023, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh vừa có hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 (chi tiết mời xem tại đây).

Công an tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động, học sinh, sinh viên về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí và tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pano,Hồ sơ công ty áp phích... về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại trụ sở làm việc của cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm. Phối hợp xây dựng các phóng sự viết đăng tin bài gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên các báo, đài phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, fanpage của cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Củng cố, xây dựng, ra mắt các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; xây dựng, ký kết, sơ tổng kết các quy chế, kế hoạch phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo BHT

Link nguồn: https://baohatinh.vn/chinh-tri/khoi-co-quan-doanh-nghiep-co-so-giao-duc-to-chuc-diem-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-antq-tai-2-don-vi/252333.htm上一篇:Nhận định Việt Nam vs Palestine giao hữu 11/09: Đội hình ra sân, link trực tiếp, dự đoán
下一篇:Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2023 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp